คู่มือเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ด้านภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทักษะการฟังจับใจความ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด การผสมคำจากภาพ คำที่เข้าพวก คำที่ไม่เข้าพวก ลักษณะนาม เหมาะสำหรับเด็กและผู้ปกครองที่ต้องการให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ได้เป็นอย่างดีและเก่งทักษะในด้านภาษาไทยเป็นอย่างดี (คู่มือเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ด้านภาษาไทย)


บาร์โค้ด:

8858757404501


ยี่ห้อ :

คลื่นอักษรจูเนียร์, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:23:07


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Petpakay Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858757499996

อีเมล์:

sumsum574@gmail.com

ที่อยู่:

No.81

Seri Thai Road

Sub-District Min Buri District Min Buri

Bangkok

10510


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

23/05/2008


ความกว้าง:

140.0

MM


ความสูง:

295.0

MM


ความลึก:

3.0

MM

น้ำหนัก:

120.0

GR