เขียนเป็นเล่นสนุก ๑-๑๐ เลขไทย จะสอนฝึกการลากเส้นตามจุดไข่ปลาตั้งแต่ ๑-๑๐ พร้อมทั้งระบายสี การเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก การนับสิ่งของจากภาพที่กำหนดให้ สำหรับเด็กๆ ที่กำลังหัดขีดเขียน เริ่มใช้กำลังกล้ามเนื้อมือ เหมาะเป็นอย่างมากเพราะฝึกอ่านและลากเส้นต่างๆ เป็นการใช้กล้ามเนื้อมือได้ทุกส่วน พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการนับเลข และได้สร้างจินตนาการในการระบายสีได้เป็นอย่างดี (เขียนเป็น เล่นสนุก 1-10 เลขไทย)


บาร์โค้ด:

8858757404563


ยี่ห้อ :

คลื่นอักษรจูเนียร์, สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:23:16


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Petpakay Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858757499996

อีเมล์:

sumsum574@gmail.com

ที่อยู่:

No.81

Seri Thai Road

Sub-District Min Buri District Min Buri

Bangkok

10510


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

23/05/2008


ความกว้าง:

209.0

MM


ความสูง:

289.0

MM


ความลึก:

90.0

MM

น้ำหนัก:

90.0

GR