หนังสือ "ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อนุบาล 2" เล่มนี้ รวบรวมและเรียบเรียงแบบฝึกการเขียน ฝึกการอ่าน ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบหลากหลาย เพื่อใช้เป็นคู่มือครูประกอบการเรียนการสอนกับกิจกรรมการศึกษา เนื้อหาเน้นความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีการคำนวณขั้นพื้นฐานบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนสามารถจดจำและนำไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียน หรือเหตุการณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัด (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อนุบาล 2)


บาร์โค้ด:

8859010200021


ยี่ห้อ :

นิภาพรบุ๊คส์

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Nipaporn Books

รหัสบริษัท :

8859010299995

อีเมล์:

gorapop@hotmail.com

ที่อยู่:

No.44/18 Moo 8

Sub District Bangkratuek District Sampran

Nakhon Pathom

73210


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

04/07/2012


ความกว้าง:

184.0

MM


ความสูง:

260.0

MM


ความลึก:

5.0

MM

น้ำหนัก:

200.0

GR