หนังสือสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Smart Kids ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ชั้นอนุบาล 3 ประกอบด้วยเนื้อหา ที่สอดคล้องกับเด็กก่อนปฐมวัยแล้ว หนังสือเล่มนี้ ยังช่วยทบทวนและทดสอบความรู้ของนักเรียน ก่อนที่จะศึกษาในระดับประถม รวมถึงช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ที่จะเตรียมสอบเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัด (สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Smart Kids ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ อนุบาล 3)


บาร์โค้ด:

8859010200069


ยี่ห้อ :

นิภาพรบุ๊คส์

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Nipaporn Books

รหัสบริษัท :

8859010299995

อีเมล์:

gorapop@hotmail.com

ที่อยู่:

No.44/18 Moo 8

Sub District Bangkratuek District Sampran

Nakhon Pathom

73210


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

04/07/2012


ความกว้าง:

164.0

MM


ความสูง:

261.0

MM


ความลึก:

18.0

MM

น้ำหนัก:

315.0

GR