"แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.3" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ ฝึกการอ่านบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันสนามสอบต่างๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ รวมทั้งช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น (แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.3 +เฉลย)


บาร์โค้ด:

8859010200236


ยี่ห้อ :

นิภาพรบุ๊คส์

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:13:38


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Nipaporn Books

รหัสบริษัท :

8859010299995

อีเมล์:

gorapop@hotmail.com

ที่อยู่:

No.44/18 Moo 8

Sub District Bangkratuek District Sampran

Nakhon Pathom

73210


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

04/07/2012


ความกว้าง:

184.0

MM


ความสูง:

259.0

MM


ความลึก:

7.0

MM

น้ำหนัก:

295.0

GR