นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ พร้อมทั้งแบบทดสอบและตัวอย่างที่หลากหลายให้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ (สัมฤทธิ์มาตรฐาน พระพุทธศาสนา ม.3)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8858649104991


  ยี่ห้อ :

  อักษรเจริญทัศน์ อจท., บจก.

  อัพเดตเมื่อ:

  2019-12-12 12:07:38


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Aksorn Charoen Tat Act. Co.,Ltd.

  รหัสบริษัท :

  8858649199997

  อีเมล์:

  lakana@aksorn.com

  ที่อยู่:

  No. 142

  Soi Praeng Sappasart Tanow Road

  Sub District San Chaopor Sua, District Pranakorn

  Bangkok

  10200


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2005-07-19


  ความกว้าง:

  185.0

  MM


  ความสูง:

  254.0

  MM


  ความลึก:

  8.0

  MM

  น้ำหนัก:

  365.0

  GR