นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ พร้อมทั้งแบบทดสอบและตัวอย่างที่หลากหลายให้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ (สัมฤทธิ์มาตรฐาน พระพุทธศาสนา ม.3)


บาร์โค้ด:

8858649104991


ยี่ห้อ :

อักษรเจริญทัศน์ อจท., บจก.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:07:38


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Aksorn Charoen Tat Act. Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858649199997

อีเมล์:

lakana@aksorn.com

ที่อยู่:

No. 142

Soi Praeng Sappasart Tanow Road

Sub District San Chaopor Sua, District Pranakorn

Bangkok

10200


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

19/07/2005


ความกว้าง:

185.0

MM


ความสูง:

254.0

MM


ความลึก:

8.0

MM

น้ำหนัก:

365.0

GR