นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมสำคัญให้ได้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย (หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ ชุดเพิ่มศักยภาพ ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน : Mastery in Reading 3 ม.4 - ม.6)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8858649112439


  ยี่ห้อ :

  อักษรเจริญทัศน์ อจท., บจก.

  อัพเดตเมื่อ:

  2020-01-22 18:48:57


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Aksorn Charoen Tat Act. Co.,Ltd.

  รหัสบริษัท :

  8858649199997

  อีเมล์:

  lakana@aksorn.com

  ที่อยู่:

  No. 142

  Soi Praeng Sappasart Tanow Road

  Sub District San Chaopor Sua, District Pranakorn

  Bangkok

  10200


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2005-07-19


  ความกว้าง:

  209.0

  MM


  ความสูง:

  285.0

  MM


  ความลึก:

  4.0

  MM

  น้ำหนัก:

  210.0

  GR