นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมสำคัญให้ได้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย (หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ ชุดเพิ่มศักยภาพ ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน : Mastery in Reading 3 ม.4 - ม.6)


บาร์โค้ด:

8858649112439


ยี่ห้อ :

อักษรเจริญทัศน์ อจท., บจก.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Aksorn Charoen Tat Act. Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858649199997

อีเมล์:

lakana@aksorn.com

ที่อยู่:

No. 142

Soi Praeng Sappasart Tanow Road

Sub District San Chaopor Sua, District Pranakorn

Bangkok

10200


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

19/07/2005


ความกว้าง:

209.0

MM


ความสูง:

285.0

MM


ความลึก:

4.0

MM

น้ำหนัก:

210.0

GR