หนังสือสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Smart Kids ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ชั้นอนุบาล 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ ที่นักเรียนก่อนปฐมวัยจำเป็นต้องรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัด เนื้อหาประกอบด้วย การฝึกอ่าน ฝึกเขียนตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รู้จักมองรูปภาพแล้วบอกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร นอกจากนั้นในแต่ละบทยังมีแบบทดสอบความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของเด็กอีกด้วย (สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Smart Kids ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ อนุบาล 2)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8859010200052


  ยี่ห้อ :

  นิภาพรบุ๊คส์

  อัพเดตเมื่อ:

  2020-01-22 18:48:57


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Nipaporn Books

  รหัสบริษัท :

  8859010299995

  อีเมล์:

  gorapop@hotmail.com

  ที่อยู่:

  No.44/18 Moo 8

  Sub District Bangkratuek District Sampran

  Nakhon Pathom

  73210


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2012-07-04


  ความกว้าง:

  184.0

  MM


  ความสูง:

  261.0

  MM


  ความลึก:

  7.0

  MM

  น้ำหนัก:

  265.0

  GR