หนังสือสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Smart Kids ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ชั้นอนุบาล 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ ที่นักเรียนก่อนปฐมวัยจำเป็นต้องรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัด เนื้อหาประกอบด้วย การฝึกอ่าน ฝึกเขียนตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รู้จักมองรูปภาพแล้วบอกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร นอกจากนั้นในแต่ละบทยังมีแบบทดสอบความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของเด็กอีกด้วย (สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Smart Kids ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ อนุบาล 2)


บาร์โค้ด:

8859010200052


ยี่ห้อ :

นิภาพรบุ๊คส์

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Nipaporn Books

รหัสบริษัท :

8859010299995

อีเมล์:

gorapop@hotmail.com

ที่อยู่:

No.44/18 Moo 8

Sub District Bangkratuek District Sampran

Nakhon Pathom

73210


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

04/07/2012


ความกว้าง:

184.0

MM


ความสูง:

261.0

MM


ความลึก:

7.0

MM

น้ำหนัก:

265.0

GR