"แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ ฝึกการอ่านบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนำความรู้ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต การศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด (แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 +เฉลย)

  This combination does not exist.

  Add to Quote

  บาร์โค้ด:

  8859010200267


  ยี่ห้อ :

  นิภาพรบุ๊คส์

  อัพเดตเมื่อ:

  2019-12-12 12:13:40


  รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

  บริษัท :

  Nipaporn Books

  รหัสบริษัท :

  8859010299995

  อีเมล์:

  gorapop@hotmail.com

  ที่อยู่:

  No.44/18 Moo 8

  Sub District Bangkratuek District Sampran

  Nakhon Pathom

  73210


  เป็นสมาชิกตั้งแต่:

  2012-07-04


  ความกว้าง:

  183.0

  MM


  ความสูง:

  259.0

  MM


  ความลึก:

  8.0

  MM

  น้ำหนัก:

  350.0

  GR